Seminar cu tematica «Marketing digital»

La data de 21.09.2015, în incinta IP IARD a fost organizat de către ODIMM (Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii) , trainer Grigore Sofroni, CEO& general manager “SmartAd”, un seminar cu tematica “Marketing online (digital)”, la care au participat rezidenţii IP IARD, agenţii economici din regiune.

În cadrul seminarului participanţii au fost familiarizaţi cu bazele marketingului digital. “Actual, marketingul capătă o importanţă primordială în cadrul întreprinderilor fiind la un nivel cu departamentul de management. Majoritatea deciziilor de management se iau prin prisma politicilor şi viziunilor de marketing ale companiei. O companie care abordează superficial conceptul de marketing şi importanţa acestuia riscă să falimenteze în primul an de activitate” , ne comunică Dl. Grigore Sofroni. Au fost expuse toate avantajele de utilizare a marketingului digital, acele pîrghii de informare, cercetare, comunicare şi promovare pe care le oferă internetul, şi anume:

  1. Cercetarea comportamentului şi cerinţelor consumatorilor
  2. Comunicarea directă cu consumatorii
  3. Analiza concurenţei
  4. Promovarea produselor/serviciilor

Totodată, importanţa internetului pentru o afacere, în zilele noastre, este vădit exprimată şi prin faptul că, internetul a ajuns unicul mijloc de interacţiune dintre companie şi client care poate răzbate într-o secundă orice tip de bariere la orice distanţe. Internetul oferă libertate, economie şi nu în ultimul rînd confort

subliniază dl.Gr.Sofroni.

Participanţii au fost instruiţi cu cele mai folosite instrumente în activitatea companiei de interacţiune cu consumatorii prin mediul online, şi anume : site-urile , reţele de socializare, blogurile, canalele youtube, poşta virtuală, etc.

O atenţie sporită a fost axarea pe reţelele de socializare care permit agenţilor economici să îşi promoveze gratis afacerea/compania. A fost explicat pas cu pas cum corect şi eficient poate fi demarată  o campanie de publicitate vituală, precum şi capcane sau greselile necesar de evitat pe durata plasării publicităţii. Spre final, a fost menţionată importanţa analizei rezultatelor publicităţii virtuale, şi nu în ultimul rînd necesitatea planificării unei strategii de promovare pe reţelele de socializare.