Sesiuni de informare la Incubatoarele de Afaceri din Republica Moldova

Peste 300 de antreprenori, reprezentanţii autorităţilor publice locale, specialiştii secţiei economice din Consiliile Raionale şi prestatori de servicii în afaceri au participat la sesiuni de informare a antreprenorilor privind posibilităţile de internaţionalizare prin prisma diverselor programe de suport naţionale şi internaţionale Sesiunile s-au desfăşurat în toate cele 9 Incubatoare de Afaceri din ţară în perioada 22 iunie – 11 august.

 

Evenimentele au fost realizate de către Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii (ODIMM), în parteneriat cu Ministerul Economiei al RM şi Consiliul Raional.

 

Antreprenorii au participat la sesiune de focus grup pentru identificarea gradului de informare şi a necesităţilor pentru utilizarea oportunităţilor de internaţionalizare disponibile la moment prin programele de suport naţionale şi internaţionale. De asemenea au fost discutate principalele obstacole legate de penetrarea pieţei UE, acţiunile necesare pentru a depăşi aceste obstacole şi tipurile de suport solicitate de la organizaţiile specializate pentru facilitarea accesului pe noile pieţe.

 

Reprezentanţii mediului de afaceri au fost informaţi despre metodele de finanţare, precum şi dezvoltarea şi promovarea businessului prin programele oferite de către ODIMM și alte instituții de suport din Republica Moldova.

 

Liudmila Stihi, şef Direcție Cercetare, Inovare și Instruire din cadrul ODIMM a informat antreprenorii despre dezvoltarea serviciului de consultanță în afaceri, scopul căruia este de a facilita accesul antreprenorilor la informația privind procesul de inițiere şi dezvoltare a unei afaceri.

 

În cadrul evenimentelor a fost prezentată Reţeaua Internaţională a Întreprinderilor Europene (EEN), care are drept scop sprijinirea creării de parteneriate între întreprinderile din RM şi din peste 60 de ţări ale lumii. Reţeaua îşi propune susţinerea inovării, transferul tehnologic şi stimularea participării ÎMM-urilor în programele UE pentru cercetare și dezvoltare.

 

Cele 9 Incubatoare de Afaceri, deschise în raioanele ţării au misiunea de a crea un mediu de suport antreprenorial facil pentru dezvoltarea rapidă şi de durată a întreprinderilor incubate şi dezvoltarea economică locală prin crearea de noi companii şi locuri de muncă.