ODIMM a semnat Acorduri de Parteneriat cu cele 4 ADR -uri din Moldova în contextul promovării potențialului regional

Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM) și Agențiile de Dezvoltare Regională (ADR) din Republica Moldova au convenit să se asocieze în vederea impulsionării creșterii economice din regiune.

Asocierea acestor instituții a fost oficializată astăzi, prin semnarea Acordurilor de Parteneriat între ODIMM și cele 4 ADR-uri din Republica Moldova – ADR Nord, ADR Sud, ADR-Centru și ADR-Găgăuzia. Acordurile prevăd modalitățile de conlucrare în domeniul implementării instrumentelor de implicare a antreprenoriatului în promovarea potențialului regional.

Evenimentul a avut loc în cadrul Atelierului de lucru „Consolidarea competitivitatii regionale prin dezvoltarea inteligenta a IMM-lor”, organizat de către ODIMM, cu suportul TAIEX -Instrumentului de Asistență Tehnică și Schimb de Informații al Uniunii Europene.

La eveniment au participat vicepriministrul, Ministrul Economiei, Octavian Calmâc, Ministrul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, Vasile Bâtcă, reprezentanți ai Agențiilor de Dezvoltare Regională și exponenți ai Autorităților Publice Locale, ai Incubatoarelor de Afaceri și partenerilor de dezvoltare Octavian Calmâc a menționat că una dintre prioritățile Guvernului pentru anul 2017 este de a impulsiona implicarea antreprenoriatului în dezvoltarea regională. Potrivit Ministrului, în anul curent Ministerul Economiei va pune accent pe organizarea evenimentelor în teritoriu cu implicarea activă atât a partenerilor de dezvoltare, cât și a autorităților de toate nivelele, pentru a avea un contact direct cu oamenii, în scopul de a oferi soluții eficiente în pentru rezolvarea problemelor cu care se confruntă antreprenorii în lansarea sau dezvoltarea afacerii.

În acest sens, potrivit ministrului, sunt în derulare mai multe programe de suport, cum ar fi Programul Național de Abilitare Economică a Tinerilor (PNAET), Programul de Atragere a Remitențelor în Economie (PARE 1+1), gestionate de către ODIMM, care au menirea să ajute antreprenorii să-și dezvolte o afacere și astfel să contribuie la dezvoltarea regiunilor.

Iulia Iabanji, director general ODIMM a menționat că evenimentul de astăzi reprezintă o excelentă oportunitate de inițiere a unui parteneriat regional care să fortifice dezvoltarea economică a Republicii Moldova cu scopul de a asigura o mai bună înțelegere a mecanismelor Uniunii Europene de valorificare a potențialului IMM-urilor în consolidarea competitivității regionale și sporirea atractivității regiunii pentru investiții.

Directorul general ODIMM a subliniat că Uniunea Europeană este gata să ne transmită practicile sale în domeniul specializării inteligente, dar pentru a le prelua regiunile trebuie să întrunească mai multe condiții, cum ar fi o masă critică de companii inovative și instituții de suport academic, care să colaboreze între ele, să fie integrate într-un lanț de furnizare, să aplice tehnologii identice sau similare și să aibă o orientare strategică către piețele internaționale emergente.

Vasile Bâtcă, ministrul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor a menționat că în calitate de exemple de proiecte de dezvoltare regionale pot servi incubatoarele de afaceri, zonele economice libere și parcurile industriale.

Ministrul Dezvoltării Regionale și a Construcțiilor a specificat că, în scopul dezvoltării regiunilor, este preconizată realizarea proiectelor de inovații cum ar fi construcția unui centru de inovare și transfer tehnologic în municipiul Bălți, a unei piețe regională en-gros, amenajarea spațiilor destinate activităților non-agricole.

Cei circa 80 de participanți la eveniment au fost ghidași de către 4 experți din Germania, Polonia și Spania în sensul utilizării instrumentelor Uniunii Europene de dezvoltare regionale prin valorificarea potențialului Întreprinderilor Mici și Mijlocii în creșterea competitivității regionale.

TAIEX este instrumentul Comisiei Europene de asistenţă tehnică şi schimb de informaţii și acordă suport ţărilor partenere în vederea transpunerii, aplicării şi punerii în vigoare a legislaţiei UE. Este determinat de cerere şi facilitează furnizarea expertizei individualizate potrivite pentru a răspunde necesităţilor în termen scurt.

Programul TAIEX este accesibil pentru Republica Moldova din ianuarie 2007

Oferind suport prin intermediul organizării seminarelor, misiunilor experţilor şi vizitelor de studiu, TAIEX oferă autorităţilor publice din Moldova oportunităţi de scurtă durată în transpunerea, aplicarea şi punerea în vigoare a legislaţiei Uniunii Europene (UE) şi ajută la implementarea politicilor UE în sectoarele prioritare incluse în planurile de acţiuni (PA) ale Acordului de Parteneriat şi Cooperare (APC) şi Politicii Europene de Vecinătate (PEV).