I.P. Incubatorul de Afaceri Nisporeni
Adresa-or.nisporeni, str. Chișinăului, nr.6
tel. +373 69 566 610
E-mail- laz_vit@yahoo.com
Administrator- Vitalie LAZĂR

Incubatorul de Afaceri din Nisporeni

Incubatorul de Afaceri din Nisporeni(IAN) este o entitate non-profit, non-guvernamentală, înregistrată la data de 30.07.2014, creată de Consiliul Raional Nisporeni, prin decizia nr. 6.21 din 19.09.2013. Incubatorul de Afaceri din Nisporeni a fost creat în baza Matricei de Politici pentru Programul de suport Sectorial „Stimularea Economică în Zonele Rurale„ finanțat de UE şi implementat de „Organizaţia de Dezvoltare a Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii” (ODIMM), în concordanță cu prioritățile Guvernului RM de creare a infrastructurii de suport în afaceri adecvate necesităților mediului de afaceri, în deosebi în zonele rurale.

Despre Incubatorul de Afaceri din Nisporeni

Conceptul şi principiile de operare a IAN se bazează pe susţinerea dezvoltării întreprinderilor inovatoare aflate la început de activitate. Afacerile incubate sunt găzduite într-un incubator pe o perioadă determinată de timp.

În acest interval, firmele beneficiază de birouri dotate şi utilate, suport consultativ şi servicii de consultanţă, precum şi de susţinere financiară în termeni de plăţi limitate pentru utilităţi, internet, chirie, împrumuturi financiare fără dobîndă etc.

Astfel, alături de asigurarea sprijinului logistic necesar demarării activităţii, IAN organizează instruiri, cursuri de pregătire, acordă asistenţă în realizarea strategiilor de afaceri sau în scrierea de proiecte necesare atragerii de finanţare şi facilitează participarea la activităţi de creare a reţelelor funcţionale.

Toate aceste activităţi au rolul de a susţine dezvoltarea afacerilor, astfel încât acestea să poată ajunge la un nivel de stabilitate şi autonomie, care să le permită părăsirea Incubatorului şi funcţionarea pe cont propriu, cu şanse crescute de a face faţă mediului concurenţial.

Serviciile oferite

Generarea noilor întreprinderi mici durabile şi de succes

Acordarea suportului IMM-urilorînfaza de iniţiere şi dezvoltare a afacerii

Facilitarea accesului IMM-urilor la informaţii şi consultanţă antreprenorială

Dezvoltarea abilităţilor şi culturii antreprenoriale a IMM-urilor

Crearea de noi locuri de muncă şi reducerea ratei şomajului înregiune

Interacţiunea cu instituţiile similare din alte state, organizaţiile comerciale şi necomerciale internaţionale în domeniul susţinerii şi dezvoltării sectorului IMM-urilor inclusiv înscopul obţinerii asistenţei tehnice şi atragerii resurselor financiare pentru dezvoltarea sectorului dat

Beneficiile rezidenților

Achitarea serviciilor comunale are loc în felul următor:

Consumul de energie electrică este achitat integral de către rezidenţi, conform datelor contoarelor electrice

Consumul de apă şi canalizare este repartizat, conform contoarelor şi achitat de către rezidenţi

Costul pentru încălzire este repartizat conform suprafeţei încălzite a rezidentului

IAN acoperă costul serviciul de internet WiFi IAN suportă cheltuielile pentru servicii de curăţenie în locurile comune şi de pază.