I.P. Incubatorul de Afaceri Ștefan-Vodă
Adresa-or.Ștefan-Vodă, str. N.Testemițanu, nr.2
tel. +373 69 862 281
E-mail- adelinabarbaneagra@gmail.com
Administrator- Adelina BARBĂNEAGRA

 

 

Incubatorul de Afaceri din Ștefan Vodă

Primii pași în activitatea întreprinderilor începătoare reprezintă provocări considerabile în confruntarea presiunilor mediului concurenţial.

Incubatorul de Afaceri din Ştefan Vodă asigura un suport de valoare pentru întreprinderile mici şi celor nou create, aflate în stadiul iniţial de dezvoltare.

Despre Raionul Ștefan Vodă

Raionul Ștefan Vodă este situat la sud-estul Republicii, la o distanță de 120 km de capitala țării. Suprafața totală a raionului este de 99,8 mii ha, dintre care 80% sunt ocupate de terenurile agricole (78,8 mii ha). Suprafața raionul constituie 3% din teritoriul țării. Raionul include 26 de localități rurale și 1 oraș – or. Ștefan Vodă. Populația totală a raionului constituie 72,3 mii locuitori. Numărul populației rurale care este reprezentat de 63,6 mii locuitori, comparativ cu 8,7 mii persoane din mediul urban. În preponderență dezvoltarea economică a raionului este susținută de următoarele sectoare: Producerea agricolă; Industria de prelucrare agro — alimentară și Servicii.

Agricultura este ramura principală a raionului Ștefan Vodă înregistrând un volum al producției agricole în prețuri comparabile echivalent cu 314,3 mln. lei.

Numărul agenţilor economici este egal cu 14 693 unităţi, dintre care:

 • S.A. – 31
 • SRL – 292
 • Cooperative de producţie – 42
 • Î.I. – 686
 • Gospodării Țărănești -13 325 unităţi
 • Fabrici de vin – 7
 • Secţii de prelucrarea fructelor
 • Instituţii preuniversitare – 30
 • Instituţii preşcolare – 31
 • Instituţii de meserii — 2

Incubatorul de Afaceri din Ștefan Vodă

IMM-urile sunt o sursă importanta de inovație, dar creșterea și dezvoltarea lor depinde de câțiva factori: adoptarea deplină a aptitudinilor și experiențelor moderne de afaceri, mediul și cadrul legal favorabil de afaceri, și accesul sporit la suport și resurse.

Incubatorul de Afaceri din Ştefan Vodă este o instituție publică, cu o echipa dinamică destinată celor care își încep o afacere, susținând dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici, stimulând reforma economică, și prestând servicii profesionale atât afacerilor începătoare cât și celor în dezvoltare.

În baza celor expuse mai sus, Misiunea IASV a fost determinată să acorde suport întreprinderilor începătoare, astfel contribuind la cele trei aspecte de dezvoltare social-economică – crearea locurilor de muncă, îmbunătățirea nivelului de trai a populației și creșterea economică a localității.

Incubatorul de Afaceri din Ştefan Vodă a fost constituit la data 03 ianuarie 2012, prin Decizia Consiliului Raional Ştefan Vodă nr. 10/7 din 15 decembrie 2011. Clădirea IASV este oferită de către Consiliul raional Ştefan Vodă cu titlul gratuit pentru o perioadă de 15 ani.

Din momentul înființării, IA SV a reușit să stabilească relații funcționale cu comunitatea antreprenorială, administrația locală și raională.

În momentul actual, IASV incubează 15 întreprinderi începătoare.

Incubatorul dispune de o infrastructură modernă, oferind spații de birou amenajate (399,4 mp) și de producție ( 371,4 mp), precum și variate facilități pentru buna funcționare a întreprinzătorilor începători, la rate favorabile pentru perioada de incubare.

De asemenea, IASV oferă susținere gratuită consultativă și îndrumare în afaceri pentru rezidenții săi și celor care își doresc să demareze o afacere.

IA SV este membru al Rețelei Incubatoarelor de Afaceri din Republica Moldova (RIAM) din noiembrie, 2013 și menține relații parteneriale cu următoarele societăți: Corpul Păcii al SUA din Moldova; Organizaţia Junior Chamber International, ODIMM, ENTRANSE, Camera de Comerţ şi Industrie din RM,etc.

IA SV îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu standardele internaţionale de calitate şi servicii de incubare a afacerilor, astfel se pune accent pe perfecționarea continuă a acestor servicii și capacității echipei IA SV.

Obiectivele Incubatorului

Principalele obiective de activitate ale IA SV sunt:

 1. Crearea unui mediu de afaceri favorabil dezvoltării și creșterii sectorului IMM
 2. Instruire in dezvoltarea aptitudinilor de afaceri pentru antreprenorii începători
 3. Servicii de consultanta si informare in afaceri
 4. Reprezentarea micului business în relații cu factorii de decizi
 5. Facilitarea accesului IMM-urilor la sursele de finanțare
 6. Creșterea numărului de activități economice competitive
 7. Consolidarea climatului investițional
 8. Reducerea ratei șomajului în localitate

Pentru a facilita dezvoltarea companiilor rezidente, în IASV au fost create condiții preferențiale. În primul an de incubare, rezidenții plătesc pentru chiria spațiului doar 20 % din prețul de piață. În anul doi – 40 %, iar în anul III – 80 % din preț.

Termenul de incubare este de 3 ani, deși rezidenții pot pleca atunci când își ating indicatorii de performanță trasați. Momentul absolvirii IASV se discută cu fiecare rezident individual.